Demo

Варцаба Надія Василівна

Старший викладач кафедри. Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (КНУКіМ). Викладацькою діяльністю почала займатися після десятирічної практики (робота топ-менеджером в компанії «Аліксавен», заступником директора ТОВ ТМ «Сусід», PR-менеджером тренінгового центру). Значний практичний досвід з брендингу став основою її дисертаційного дослідження. Означеній темі присвячені наукові публікації викладача, зокрема: «Бренд як релігійна система», «Бренди як міфологія масової культури». 

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: «Маркетингові комунікації», «Основи PR», «PR у соціокультурній сфері», «Вступ до фаху», «Брендинг».