Demo

Кочубей Лариса Олександрівна

Доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, головний вчений секретар Асоціації політичних наук України, академік Академії політичних наук, автор першого в Україні підручника «PR у політичній сфері».

Тема докторської дисертації: «Виборчі технології в Україні (за досвідом парламентських виборів)».

Автор близько 150 наукових та науково-методичних публікацій, член спеціалізованих вчених рад Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій та Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ викладає з січня 2002 р. дисципліни: «Політологія», «PR у політичній сфері», «Теорія та історія PR», «Іміджологія», «Технології виборчих кампаній», «Політичні системи світу».