Demo

Гарачковська Оксана Олександрівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації понад 10 років.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Українська література для дітей: хрестоматія» (Гриф МОН України № 1/ІІ-5394 від 21.06.10 р.); навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури» (Гриф МОН України № 1/ІІ-2528 від 29.03.10 р.) – співавтор; навчальний посібник «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ століття (1, 2 том)» (Гриф МОН України № 1/ІІ-3149 від 06.03.2012 р.) у співавторстві; монографія «Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття» (2014 р.), монографія «ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху» (2015 р.).

Розробила навчально-методичні комплекси з таких дисциплін: «Культура мови», «Редакційно-видавничий менеджмент»; «Літературний стиль», «Теорія твору і тексту», «Сучасна українська мова», «Типологія помилок».

Бере участь у міжнародних наукових конференціях. Стажувалась за кордоном, у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія), за темою: «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики», м. Прага (2016 р.).

Викладає дисципліни: Літературний стиль, Редакційно-видавничий менеджмент, Типологія помилок, Сучасна українська мова, Культура мови, Українська мова (за професійним спрямуванням), Документознавство та архівознавство.