Demo

Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики

 


Напрями підготовки:

  • Реклама та зв'язки з громадськістю

  • Журналістика

  • Видавнича справа та редагування

Метою діяльності кафедри є формування професійних і свідомих фахівців з сучасним світоглядом і знаннями традицій духовної культури українського народу. Разом з вагомою теоретичною підготовкою студенти кафедри отримують цікавий практичний досвід, беручи участь в організації і проведенні рекламних кампаній,PR-заходів та інших подій університетського, національного і міжнародного значення.

За роки свого існування кафедра випустила першокласних професіоналів у сфері реклами та журналістики. Випускники кафедри володіють сучасними соціальними, економічними, правовими та політичними знаннями, вміють проводити дослідження в різних сферах суспільного життя, володіють навичками в галузікомунікацій та маркетингу; працюють у банківській, туристичній, страховій сферах, в інформаційних агенціях та засобах масової інформації, у державних органах влади, рекламних та PR-агенціях, консалтингових і торгівельних компаніях України та за її межами.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на кафедрі створено необхідну матеріально-технічну базу, застосовуються сучасні технічні засоби навчання та мультимедійні технології. У прес-центрі факультету регулярно відбуваються заходи науково-практичного спрямування, із запрошенням відомих спеціалістів реклами, PR-галузі та науковців.

 

Про професію

Фахівець із зв’язків з громадськістю – професіонал, який може створити привабливий образ будь-якої персони і організації в очах громадськості. Він вибудовує ефективні стосунки організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому.

Фахівець з реклами необхідний будь-якій структурі. Він готує і поширює інформацію про якість, особливості і переваги товарів та послуг; планує рекламні кампанії і координує дії тих, хто займається виготовленням реклами – дизайнерів, копірайтерів; контролює рекламний бюджет організації.

 

Про кар’єру

«Реклама та зв’язки з громадськістю» стратегічно необхідна спеціальність, оскільки світ зараз знаходиться на порозі загальної глобалізації, що стимулює інформаційно-технологічний прогрес і підсилення конкуренції. Студенти, які отримують освіту фахівця з реклами та PR, завжди потрібні на ринку праці. В цьому контексті дуже актуальними є слова Брюса Бартона: «Люди рекламуватимуть свої товари завжди: і у хороші часи, і в погані. У хороші часи вони хочуть рекламувати, а у важкі часи вони мусять рекламувати».

Кафедра підтримує зв’язки з провідними підприємствами і установами міста Києва, тому наші студенти мають змогу проходити практику в кращих організаціях столиці, таких як: телеканал ТЕТ, Українське національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ, ТОВ «Піраміда груп», Спілка рекламістів України, компанії PublicityCreating та Starget, MoreThanCreativeAgency, Укртелеком та багато інших.

 

Про кафедру

Кафедра зв’язків з громадськістю та реклами була заснована в 1996 році і стала першою кафедрою в України, що почала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджер зв’язків з громадськістю». З 2007 року кафедра почала готувати фахівців з напряму підготовки «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Фахові дисципліни викладаються студентам, починаючи з 1-го курсу, і мають мету ознайомити їх з актуальними практичними, теоретичними та науково-прикладними основами реклами і паблікрілейшнз.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: реклама та зв’язки з громадськістю;теорія та історія реклами;теорія та історія PR;брендинг; виборчі кампанії; етика реклами та PR; іміджелогія; інформаційне суспільство; комунікативні стратегії; консалтинг в PR та рекламі; конфліктологія; креативність у PR; маркетингові комунікації в рекламі та PR; медіапсихологія; ораторське мистецтво; організація PR-заходів; організація роботи рекламних та PR-структур; основи науково-дослідної роботи; політична психологія; політологія; PR органів державної влади та місцевого самоврядування; PR у політичній сфері; PR у соціокультурній сфері; PR у сфері бізнесу; правові основи реклами та PR; психологія масових комунікацій; психологія управління та конфліктологія; реклама в системі маркетингових комунікацій; виставкова та фестивальна діяльність; рекламна діяльність; релігії в сучасному світі; риторика; соціальна реклама; спічрайтинг та копірайтинг; технології виробництва реклами.

 

Про навчання

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база: власний прес-центр, комп’ютерний клас, забезпечений доступ до мережі Інтернет, сформована бібліотека навчально-методичної літератури, у викладанні використовуються сучасні ТСО і мультимедійні технології.

Поряд із серйозною теоретичною підготовкою вже з першого курсу студенти кафедри отримують цікавий практичний досвід, беручи участь в організації і проведенні PR-кампаній, конференцій, виставок та інших заходів університетського, міського і всеукраїнського масштабів.

Важливу роль у формуванні справжніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю відіграє участь студентів у вітчизняних та міжнародних фестивалях: Міжнародний конкурс студентських комунікаційних проектів «Мас-медіа Перспектива» (м. Санкт-Петербург); Студентський фестиваль соціальної реклами «МЕДІА КЛАС» (м. Москва); Міжнародний студентський фестиваль реклами (м. Москва); Національний фестиваль соціальної реклами (м. Київ); Український студентський фестиваль реклами (м. Київ); Кримський студентський фестиваль реклами (м. Ялта). Важливо зазначити, що наші студенти зазвичай отримують призові місця та визнання професіоналів.

 

Де ви зможете працювати?

Специфіка діяльності фахівця з PR багато в чому обумовлена тим, що ринок потенційних роботодавців неймовірно широкий і різноманітний. PR-відділи організовані у всіх західних компаніях, які працюють на українському ринку, у значній кількості українських компаній і майже у всіх ЗМІ. Медіа-бізнес сьогодні не може існувати без фахівців із зв'язків з громадськістю – настільки важлива їх робота в системі масової інформації і комунікацій. Попит на піарників різко зростає під час підготовки до виборів. Спеціаліст з PR може знайти собі роботу в ЗМІ (прес-служба), у торговій компанії (відділ зі зв'язків з громадськістю, рекламна служба), PR-агенції (аналітичний відділ).

На даний момент практично на кожному великому і середньому підприємстві працює хоча б один PR-менеджер. При необхідності виконання великого обсягу роботи організовується цілий PR-відділ. Що стосується невеликих компаній, то вони воліють наймати співробітників-універсалів. Тому у фахівця, що пройшов курс навчання ще й з маркетингу або реклами, набагато більше шансів знайти хорошу роботу. Менеджери з PR можуть працювати також в незалежних PR-агентствах, що надають підприємствам різні послуги в цій галузі.

 

 

Про умови вступу


 

Кафедра готує фахівців за напрямком реклама і зв’язки з громадськістю. Форма навчання - денна.

Сертифікати:

Основні:

  • Українська мова та література;
  • Творчий конкурс Етап 1 : Професійно-зорієнтоване випробування

За вибором:

  • Історія України;
  • Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова);
  • Географія.