Demo

Дубова Інна Володимирівна

Асистент кафедри міжнародних відносин. Закінчила Житомирський національний агроекологічний університет, здобула спеціальність «Економіка підприємства». Науковий напрям дослідження «Еколого-економічні аспекти». На кафедрі займається професійно-практичною підготовкою студентів.