Demo

Міщенко Алла Борисівна

Викладач кафедри міжнародних відносин, кандидат політичних наук. Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Політологія». Захистила дисертацію на тему «Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії». Має практичний досвід роботи в політичній сфері діяльності держави. Автор ряду наукових статей, у яких досліджується соціальна складова в умовах формування влади. На кафедрі викладає дисципліни «Міжнародні організації», «Геополітика та геостратегія», «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Політологія».