Demo

Ковальчук Таміла Григорівна

Доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат економічних наук. Кваліфікацію економіста отримала в Одеському інституті народного господарства. Тема дисертації пов’язана з дослідженням особливості реалізації інтелектуальної власності в економіці України. Автор понад 20-ти статей та співавтор монографій: «Проблемні аспекти Податкового кодексу України», «Шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах інтеграційних процесів».

На кафедрі викладає дисципліни: «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси та маркетинг»