Demo

Кожемякіна Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат економічних наук. У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Економічний механізм природно-охороної діяльності промислових підприємств». Автор понад 20 наукових статей та колективних монографій «Перспективи безкризового та екологічно-безпечного розвитку гірничо-видобувного комплексу України» і «Фінансові важелі стимулювання розвитку та міжнародної інтеграції українського ринку праці», навчальних посібників «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів», «Професійна кар’єра успішного фахівця-економіста».

Викладає дисципліни «Вступ до фаху», «Кредит та банківська справа».