Demo

Вербицька Ганна Анатоліївна

Асистент кафедри міжнародних відносин. Закінчила з відзнакою ПВНЗ «Київський університет культури» за спеціальністю «Міжнародні відносини». З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв. Тематикою наукових інтересів є поведінка політичної еліти на міжнародній арені. На кафедрі викладає дисципліни «Історія міжнародних відносин», «Історія та теорія міжнародних відносин» та займається професійно-практичною підготовкою студентів.