Demo

Кафедра міжнародних відносин

 


Спеціалізації:

 • міжнародні відносини

 • міжнародне право

 • міжнародні економічні відносини


 

Міжнародні відносини та зв'язки – вагома складова партнерства з виробниками та споживачами, клієнтами та співробітниками. Такі керовані міжнародні інформаційні зв'язки є необхідними в адекватному своєчасному реагуванні, організації й проведенні моніторингу та прогнозуванні подій в умовах швидкої зміни політичного, економічного середовища.

Кафедра міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв заснована в 2007 р. Вона готує бакалаврів та магістрів за освітнім напрямом «Міжнародні відносини». Раніше подібну діяльність розвивала кафедра міжнародного культурного співробітництва, досвід роботи якої повною мірою врахувала й успадкувала новостворена кафедра міжнародних відносин, осмислюючи своє головне покликання і завдання у контексті міжнародної політики України у сфері культури та інформації.

Професійно-практична підготовка студентів передбачає вивчення таких навчальних дисциплін: вступ до міжнародних відносин; історія міжнародних відносини; теорія міжнародних відносин; міжнародні відносини та зовнішня політика; міжнародні організації; міжнародна інформація; міжнародні комунікації; порівняльне конституційне право; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; всесвітня історія; світова економіка; міжнародні економічні відносини; історія нових незалежних держав; історія політичних вчень; країнознавство; аналітика в міжнародних відносинах; історіографія міжнародних відносин; інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики; міжнародні культурні проекти; міжнародні культурні відносини; менеджмент міжнародного культурного співробітництва; міжнародна журналістика; конфліктологія та переговорний процес; дипломатична та консульська служба; дипломатичний протокол та етикет; зовнішня політика України; зовнішня політика провідних країн Європейського Союзу; зовнішня політика США та Канади; зовнішня політика Росії та нових незалежних держав; зовнішня політика провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки; сучасні тенденції світової політики; актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України.

З першого курсу студентам забезпечується ознайомча практика, а на старших курсах – навчальна, виробнича та переддипломна. База практики: департаменти, управління та відділи Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства культури України, апарат Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ), аналітичні центри державного й недержавного підпорядкування, діяльність яких пов'язана із забезпеченням зовнішньої політики держави у різноманітних сферах міжнародних відносин (Державний інститут розвитку сім'ї та молоді, Торгово-промислова палата України, Товариство зв'язків з українцями за межами України тощо). Студенти мають змогу відвідати посольства та консульства, Американській Дім, Британську Раду та інші дипломатичні установи.

 

Про професію

Дипломат – повноважний представник інтересів своєї країни та інтересів її громадян, які тимчасово або впродовж тривалого часу проживають за кордоном. Міжнародник працює у команді з людьми різних куточків планети, бере участь у прийнятті рішень, що впивають на політику у світі, подорожує у різні країни – напрям «міжнародні відносини» має низку переваг.

 

Про кар’єру

Аналіз соціально-культурної ситуації в Україні дає підстави стверджувати, що роль і призначення спеціалістів у сфері міжнародних відносин постійно зростає. Потребу у даних фахівцях, мають компанії, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику. 

Справжній фахівець з міжнародних відносин – це людина, яка здатна самостійно мислити, приймати рішення та бути за них відповідальною. Особливістю підготовки в Університеті фахівців за даною спеціальністю є вивчення студентами іноземних мов як інструменту професійного та міжкультурного спілкування.

 

Про кафедру

Кафедра міжнародних відносин заснована у 2007 році. Кафедра є комплексним освітньо-науковим центром, що розроблює питання сучасного періоду розвитку міжнародних відносин. На кафедрі працює кваліфікований колектив, у складі якого доктори та кандидати наук, ряд висококласних спеціалістів залучаються до роботи за сумісництвом.

Усі курси професорів і викладачів кафедри забезпечені методичними матеріалами: програмами, розробками до семінарських занять тощо. Колектив кафедри активно бере участь у створені підручників та навчальних посібників нового покоління. Велика увага надається вивченню іноземних мов, проводяться зустрічі з представниками іноземних держав. Підготовку фахівців кафедра здійснює за циклами таких дисциплін: 

 • Гуманітарних та соціально-економічних (загальноосвітніх) предметів: історія України, історія української та зарубіжної культури, філософія, логіка, релігієзнавство, теорія держави і права, основи конституційного права, діловий етикет, політологія, соціологія, психологія, екологія, менеджмент та маркетинг.
 • Фундаментальних (загальнонаукових) і професійно орієнтованих дисциплін: вступ до міжнародних відносин, історія міжнародних відносини, теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини та зовнішня політика, міжнародні організації, міжнародна інформація, міжнародні комунікації, порівняльне конституційне право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, всесвітня історія, світова економіка, міжнародні економічні відносини, історія нових незалежних держав, історія політичних вчень, країнознавство, аналітика в міжнародних відносинах, історіографія міжнародних відносин, інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики, міжнародні культурні проекти, міжнародні культурні відносини, менеджмент міжнародного культурного співробітництва, міжнародна журналістика, конфліктологія та переговорний процес, дипломатична та консульська служба; дипломатичний протокол та етикет, зовнішня політика України, зовнішня політика провідних країн Європейського Союзу; зовнішня політика США та Канади, зовнішня політика Росії та нових незалежних держав, зовнішня політика провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки, сучасні тенденції світової політики, актуальні проблеми МВ та зовнішньої політики України. 
 • Дисциплін самостійного вибору вищим навчальним закладом: міжнародний медіа-моніторинг, соціально-економічні та політичні процеси в Україні, робота з джерелами міжнародної інформації, фізична та політична географія, економічна і соціальна географія, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародні неурядові організації, Україна в міжнародних організаціях.
 • Дисциплін самостійного вибору: інформаційна безпека у МВ, іміджелогія.

 

Про навчання

Навчання проходить один, два чи три ступені: ви можете навчатися чотири (бакалавр) або п’ять (спеціаліст чи магістр) років. Перші два роки дадуть Вам основи класичної освіти і професійних знань з філософії, психології, історії, політології, економіки, права, історії та філософії міжнародних відносин, іноземних мов. На старших курсах ви отримаєте спеціалізовану фахову підготовку, прослухаєте спецкурси з багатьох дисциплін міжнародного спрямування. 

Ви оберете собі наукового керівника, який познайомить Вас із основами наукової роботи та допоможе написати диплом, отримаєте досвід самостійної роботи. Ви матимете змогу вести самостійні дослідження, брати участь у студентських наукових конференціях.

Вже з першого курсу студентам забезпечується практика (ознайомча), на старших курсах – навчальна, виробнича та переддипломна. Відповідно до завдань практики студенти проходять її в різноманітних департаментах, управліннях та відділах Міністерства закордонних справ, Міністерства промислової політики та Міністерства культури, в аналітичних центрах державного й недержавного підпорядкування, покликаних забезпечувати зовнішню політику держави у різноманітних сферах міжнародних відносин (Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Торгово-промислова палата України, Товариство зв’язків з українцями за межами України тощо). Студентам надається можливість відвідати Американській Дім, Британську Раду, посольства, консульства та інші установи. 

 

Де ви зможете працювати?

Окрім закордонних представництв, міжнародник може працювати в органах державної адміністрації, місцевого та регіонального самоуправління, міністерствах, відомствах, науково-дослідницьких центрах, організаційно-управлінських службах, на підприємствах різних форм власності, у закладах та відділах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають міжнародні зв’язки, у комерційних фірмах, у засобах масової інформації, викладачами вищих навчальних закладів.


 

Про умови вступу

Форма навчання - денна. 

 

Сертифікати на спеціалізацію "Міжнародні відносини":

 

Основні:

 • Українська мова та література;
 • Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова);

За вибором:

 • Історія України; 
 • Математика;
 • Географія.

 

Сертифікати на спеціалізацію "Міжнародні економічні відносини:

Основні:

 • Українська мова та література;
 • Математика;

За вибором:

 • Історія України;
 • Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова);
 • Географія.

 

Сертифікати на спеціалізацію "Міжнародне право":

Основні:

 • Українська мова та література;
 • Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова);

За вибором:

 • Історія України;
 • Математика;
 • Географія.

 

Абітурієнти, що не пройшли за конкурсом на отримання вищої освіти за держзамовленням, мають можливість вступу на контрактну форму навчання.

 

Контактний телефон кафедри: 285-88-54