Demo

Холмакова Юлія Валеріївна

Навчальний заклад: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка;

Спеціальність: "Мова та література (англійська)";

Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури.

Назва публікації: 

1. Використання ігротехнологій на заняттях з фахових дисциплін у ВНЗ для формування у професійних компетенцій майбутніх філологів-перекладачів.

2. Використання „поетичних ігор” на заняттях з практичної фонетики англійської мови на філологічних спеціальностях у ВНЗ.;

3. Английский театр на кафедре теории и практики перевода ЛГИКИ” Внеаудиторная работа как средство повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков.;

4. "Використання ігротехнологій на заняттях з практичної граматики англійської мови" Гуманізація навчально-виховного процессу.