Demo

Діброва Валентина Анатоліївна

Навчальний заклад: Словянський державний педагогічний університет ;

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійськ, німецька)»;

Кваліфікація: філолог, викладач англійської та французької мов і зарубіжної літератури;

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук;

Спеціальність:  загальне мовознавство;

Назва дисертації:  «Мовні та мовленнєві засоби вираження заперечення в англійському і українському офіційно-діловому дискурсі».;

Дата захисту: 03.07.2011

Назва публікації: 

1. Категорія заперечення в діловій англійській та українській мовах / В. А. Діброва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – ЖДУ : ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 51. –       С. 109–113.

2. . Синтаксичний рівень реалізації заперечення not / не (ні) в англійській та українській мовах / В. А. Діброва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 4. – С. 125–130.

3. Комунікативна ситуація заперечення як фрейм офіційно-ділового дискурсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 138, 2015 р.-51-53.