Demo

Безух Юлія Сергіївна

Навчальний заклад: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. ;

Кваліфікація: Мова і література (англійська);

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук;

Спеціальність: 13.00.07 – «теорія і методика виховання» 

Назва дисертації: Полікультурна освіта учнів початкової школи у США.;

Дата захисту: 2013. 

Назва публікації: 

1.  Безух Ю. С. Порівняльна характеристика стану сформованості полікультурної компетентності молодших школярів в Україні та США / Ю. С. Безух // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 19–25.;

2. Безух Ю. С. Засоби полікультурної освіти школярів у навчально-виховному процесі початкової школи України / Ю. С. Безух // Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 3. – С. 22 – 28 (фахове видання);

3. Безух Ю. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні / Ю. С. Безух // Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 1. – С. 30 – 37 (фахове видання).