Demo

Нипадимка Алла Сергіївна

Навчальний заклад: Кишинівський державний університет ім. В.І. Леніна/ ДВНЗ «Переяслав –Хмельницький ДПУУ ім.. Г.Сковороди відділення післядипломної освіти;

Спеціальність: Російська мова і література;

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови і літератури/ вчитель англійської мови та літератури;

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук;

Назва дисертації: «Ключевые слова «боль», «любовь», «юность» в идиолекте Юлии Друниной».

Дата захисту: 2003.

Назва публікації: 

1. Робота з текстами на уроках англійської мови у ЗОШ 1-2 ступеня на середньому та старшому етапах навчання.;

2. Аудіювання як засіб розвитку логічного мислення учнів.;

3. "Словообразы "боль" и "любовь" в поэзии Юлии Друниной". LAP LAMBERT Academic Publishing. ;

4. Метод проектів на уроках англійської мови/ КНУКіМ збірник «Комунікаційні технології».