Demo

Котченко Тарас Едуардович

Навчальний заклад: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди;

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, іноземна мова.;

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, німецької мови, зарубіжної літератури.;

Науковий ступінь:Кандидат філософських наук;

Спеціальність: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії;

Назва дисертації: Концепція Осьового часу Карла Яспера у контексті сучасного (соціально-філософський аспект).;

Дата захисту: 15.12.2005. 

Вчене звання: доцент.

Назва публікації: 

1. "Удосконалення викладання другої іноземної мови" в вищій школі.;

2. Вплив соціокультурного та лінгвокраїнознавчого аспектів на формування мотивації вивчення іноземної мови (на прикладі німецької мови).;

3. Вплив письма як виду навчальної діяльності на розвиток комунікативних навичок студентів. Філологічні науки. XV міжнародна науково-практична конференція "Франція та Україна": науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур.;