Demo

Палєй Тетяна Анатоліївна

Навчальний заклад: Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. 300 - річчя возз`єднання України з Росією.

Спеціальність:Англійська мова та література.;

Кваліфікація:Філолог. Викладач англійської мови та літератури.;

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук;

Спеціальність: 10.02.04 – германські мови;

Назва дисертації: "Интонационные особенности неместоименных вопросов с прямим порядком  слов (на материале английского языка) ".

Дата захисту: 27.10.1983 рік

Вчене звання: Доцент

Назва публікації:

1. "Типологія стратегій і тактик діалогічного спілкування в англійській і українських мовах".;

2. "Особливості структури  функціонально - прагматичного поля неприйняття висловлювання співрозмовника в діалогічному мовленні".;

3. Стратегії і тактики діалогічного спілкування.