Demo

Саприкін Олександр Андрійович

Навчальний заклад: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов;

Спеціальність:французька та англійська мови;

Кваліфікація:вчитель французької та англійської мов середньої школи;

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук;

Спеціальність: 10.02.05  романські мови;

Назва дисертації: Семантико-синтаксичні та просодичні особливості питально-окличних речень сучасної французької мови.;

Дата захисту:20.11.1992.

Вчене звання: Доцент.

Назва публікації: 

1.Категорія виду та засоби її вираження у сучасній французькій та англійській мовах;

2. Структурно-симантична організація тексту;

3. Ментальність американського та французького народу як характерна національна риса.