Demo

Білецька Оксана Олександрівна

Навчальний заклад: Київський національний лінгвістичний університет;
Спеціальність: Переклад англійської та німецької мов, викладач;
Кваліфікація: магістр філології;
Науковий ступінь: кандидат культурології;
Спеціальність: 26.00.01 - теорія та історія культури;
Назва дисертації: Мовна культура сучасної молоді України;
Дата захисту: 28.10.2011.
Вчене звання: Доцент.

Назва публікації:
1. Білецька О.О.  Сучасна мовна субкультура сучасної молоді України. Монографія. / О.О. Білецька,   2015 р.
2. Білецька О.О. Англійська мова для акторів та режисерів театру. Навчальний посібник. /  О.О. Білецька. – К., 2015 р.
3. Білецька О.О. Мовні реалії як вираження специфічних рис національних культур. // Наука і мистецтво в сучасному світі : Зб. наук. праць. Вип. 16/ КНУКіМ. – К., 2015. – с.
4. Білецька О.О. Неологізми в сучасних британських друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа). / Вісник НАКККіМН Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2015. – № 2. – с.