Demo

Рибінська Юлія Анатоліївна

Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу.

Навчальний заклад: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (англійська)";

Кваліфікація: Спеціаліст: вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури;

Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук;

Спеціальність: 13.00.02 - теорія і методика вищої освіти (Зарубіжна література );

Назва докторської дисертації: "Теоретико-методичні засади професійної комунікаційної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу";

Вчене звання: Доцент;

Назва публікації:

1. Teaching Rhymes to Students of Philological Department as an Effective Tool for Communicative Interaction.;

2. Коммуникативные упражнения как способ формирования эстетического вкуса студентов-филологов.;

3.Креативність на заняттях як фактор розвитку іншомовних здібностей особистостей.;

4. Методичні основи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу : монографія.