Demo

Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу входить до структури Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

На кафедрі забезпечується викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов для студентів, як фахового спрямування, так і для студентів окремих спеціальностей університету денної та заочної форм навчання, довузівської підготовки та післядипломної освіти, магістратури й аспірантури. Викладання іноземних мов пов’язане з використанням найсучаснішого навчально-методичного забезпечення, автентичних навчальних комплексів, мультимедійних та інформаційних технологій.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • «Бакалавр»
 • «Магістр»

Навчальним планом кафедри передбачено вивчення двох іноземних мов: англійської (основної), німецької або французької, іспанської (другої). До послуг викладачів та студентів кафедри – комп’ютерні класи, відео та аудіотехніка, система Інтернет, прес-центр, інтерактивні навчальні комплекси, сучасне програмне забезпечення.

Кафедра підтримує контакти з закладами і установами фахових галузей з метою організації та вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, бере участь в культурно-просвітницьких заходах та акціях, здійснює керівництво науковими працями студентів – курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами. Викладачі кафедри є практикуючими перекладачами, що дозволяє їм передавати свій багатий досвід студентам.

За роки активної діяльності кафедри спостерігається її стрімкий розвиток. Заплановано збільшення годин на перекладознавчі спецдисципліни та розширення обсягів навчально-методичних матеріалів. Викладачі кафедри плідно займаються науковою роботою, підготовкою навчальних матеріалів, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.

Тематика спецкурсів та спецсемінарів охоплює актуальні проблеми перекладу, міжкультурні аспекти ділової комунікації, прагматику та стилістику текстів, перекладознавчі та лексикографічні аспекти, стратегії дискурсу в зарубіжних засобах масової інформації, одиниці мови й тексту в порівняльному аспекті та в контексті перекладу.

Особистісно-орієнтована парадигма освіти базується на таких положеннях:

 • пріоритет цілей та цінностей студентів;
 • первинність діяльності студентів і викладачів (як організаторів освітнього процесу);
 • опора на особистий досвід викладачів та студентів;
 • процес освіти як спільна діяльність викладачів та студентів, що спрямована на індивідуальну самореалізацію та розвиток їхніх особистісних якостей.

Умови вступу

Сертифікати:

Основні:

 1. Українська мова та література;
 2. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова);

За вибором:

 1. Історія України;
 2. Математика;
 3. Географія.