Demo

Деканат

Факультет журналістики та міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром освітньо-професійних напрямів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є одним з провідних науково-методичних центрів КНУКіМ.

 


 

Соломатова Вікторія Василівна

Перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.

Автор понад 20 наукових статей, у 2016 році вийшов друком посібник «Візуальна культура ХХ-го століття».

Починала професійну діяльність в Ізмаїльському педагогічному інституті де з 1995 року викладала цикл дисциплін з художньої культури. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Традиційно-побутова культура молдован і болгар кінця ХІХ початку ХХ століття» та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2000 році отримала вчене звання доцента ВАК по кафедрі теорії та історії культури.

З 1997 – 2006 рік працювала на посадах заступника декана, декана, директора інституту кіно і телебачення КНУКіМ та викладача дисциплін: «Культурологія», «Історія зарубіжної та української культури». У 2008 році – координатор по навчально-виховній та профорієнтаційній роботах Донецької філії КНУКіМ. 2009-2010 – директор ТОВ «Віра – конті прем’єр». 2010-2012 – проректор з наукової та соціально-гуманітарної роботи Київського університету ім. Б. Гринченко. На цій посаді запроваджено та реалізовано соціальні, волонтерські та мистецькі проекти («Університет ім. Б. Гринченка киянам» та «Євро 2012»). З 2012 по 2016 роки займала посаду декана факультету дизайну і реклами КНУКіМ. 2013-2015 – представник Ректора у Миколаївській філії КНУКіМ. З вересня 2016 року – доцент кафедри дизайну одягу КНУКіМ. З грудня 2016 перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин.


 

Оксана Олександрівна Гарачковська

Заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин з навчально-методичної роботи, доктор філологічних наук, доцент, професор Кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Українська література для дітей: хрестоматія» (Гриф МОН України № 1/ІІ-5394 від 21.06.10 р.); навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури» (Гриф МОН України № 1/ІІ-2528 від 29.03.10 р.) – співавтор; навчальний посібник «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ століття (1, 2 том)» (Гриф МОН України № 1/ІІ-3149 від 06.03.2012 р.) у співавторстві; монографія «Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття» (2014 р.), монографія «ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху» (2015 р.). Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації понад 10 років.


 

Інна Петрівна Шевель

Заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин з науково-практичної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент.

Автор і співавтор 2-х книг та понад 40 статей, брала участь у понад 50 соціологічних конференціях як всеукраїнських, так і міжнародних. Розробила та читає курси: «Методи та технології соціологічних досліджень», «Соціологія праці», «Економічна соціологія», «Інвайронментальна соціологія», «Соціологія конфлікту». Займається пошуками соціологічних напрямків у галузі соціології конфлікту та приділяє увагу саме ролі конфліктів у суспільстві, їх теоретико-методологічним і технологічним проблемам наукового вивчення, практичного застосування та врегулювання соціальних конфліктів.


 

Анжеліка Костянтинівна Досенко

Заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин з організаційно-виховної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Дослідник інтернет комунікативістики, реклами та соціальних комунікацій. Захистила дисертацію на тему "Медійність і психолінгвістична характеристика моделі блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД" та отримала науковий ступінь у галузі 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій. Автор 45 науко-фахових статей, співавтор 12 колективних монографій, автор монографії "Електронні щоденники як одиниці соціальних комунікацій", член української асоціації психолінгвістів.


 

 

Лук’янчук Cвітлана Олександрівна

Методист вищої категорії ФЖіМВ.

Асистент кафедри іноземної філології. Випускниця Київського університету культури за спеціальністю «спеціаліст з перекладу». Професійну діяльність на факультеті розпочала з 2013 року. Здійснює начально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів денної форми навчання.

 


 

Тімофєєва Катерина Олександрівна

Методист деканату факультету журналістики і міжнародних відносин.

Закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка, філолог української мови. Перш за все складає розклад занять, веде документаційну роботу, займається обробкою даних студентів, контролює рух контингенту студентів.

 


 

Жукотанська Вікторія Олександрівна

Студентка 5 курсу ФЖіМВ. Працює в деканаті на посаді «інженер-програміст» . Здійснює комунікації зі студентами факультету, а також технічне та документаційне забезпечення діяльності деканату.

Віртуальна приймальня декана факультету

Цікаві факти про факультет

Навчання

 

75 % навчання орієнтовано на практичні уміння.

Працевлаштування

 

82% наших випускників працюють за фахом.

Практика

 

37% навчального часу студенти перебувають на базі практики.

Успішність

 

96,5% студентів успішно завершують навчання і отримують диплом.