Demo

Деканат

Факультет журналістики та міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром освітньо-професійних напрямів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є одним з провідних науково-методичних центрів КНУКіМ.

 


 

Соломатова Вікторія Василівна

Перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.

Автор понад 20 наукових статей, у 2016 році вийшов друком посібник «Візуальна культура ХХ-го століття».

Починала професійну діяльність в Ізмаїльському педагогічному інституті де з 1995 року викладала цикл дисциплін з художньої культури. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Традиційно-побутова культура молдован і болгар кінця ХІХ початку ХХ століття» та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2000 році отримала вчене звання доцента ВАК по кафедрі теорії та історії культури.

З 1997 – 2006 рік працювала на посадах заступника декана, декана, директора інституту кіно і телебачення КНУКіМ та викладача дисциплін: «Культурологія», «Історія зарубіжної та української культури». У 2008 році – координатор по навчально-виховній та профорієнтаційній роботах Донецької філії КНУКіМ. 2009-2010 – директор ТОВ «Віра – конті прем’єр». 2010-2012 – проректор з наукової та соціально-гуманітарної роботи Київського університету ім. Б. Гринченко. На цій посаді запроваджено та реалізовано соціальні, волонтерські та мистецькі проекти («Університет ім. Б. Гринченка киянам» та «Євро 2012»). З 2012 по 2016 роки займала посаду декана факультету дизайну і реклами КНУКіМ. 2013-2015 – представник Ректора у Миколаївській філії КНУКіМ. З вересня 2016 року – доцент кафедри дизайну одягу КНУКіМ. З грудня 2016 перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин.


 

Лук’янчук Cвітлана Олександрівна

Методист вищої категорії ФЖіМВ.

Асистент кафедри іноземної філології. Випускниця Київського університету культури за спеціальністю «спеціаліст з перекладу». Професійну діяльність на факультеті розпочала з 2013 року. Здійснює начально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів денної форми навчання.

Віртуальна приймальня декана факультету

Цікаві факти про факультет

Навчання

 

75 % навчання орієнтовано на практичні уміння.

Працевлаштування

 

82% наших випускників працюють за фахом.

Практика

 

37% навчального часу студенти перебувають на базі практики.

Успішність

 

96,5% студентів успішно завершують навчання і отримують диплом.