Demo

Обери свою професію!

Спеціальність «журналістика»

Журналістика – дуже важливий соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, формування громадської думки та управління масовими емоціями, необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегулівної системи.

Закінчивши навчання, випускник може реалізувати себе у таких видах діяльності:

 • позаштатний кореспондент або «фрілансер»;
 • власний кореспондент (обов'язки – збір інформації, надання свіжих новин);
 • репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди знаходитись у центрі подій);
 • ведучий рубрики, тобто постійного розділу в газеті, журналі, на радіо або в телепрограмі;
 • відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи зі складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета у друкарню);
 • рекламний журналіст;
 • робота на радіо і телебаченні передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір.
 • журналіст-міжнародник;
 • випускники можуть працювати у прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.

 

 

Спеціальність «реклама і зв’язки з громадськістю»

Український ринок рекламних послуг розвивається разом із приватним бізнесом, політичними комунікаціями, некомерційним сектором економіки. Відповідно, зростає потреба у компетентних фахівцях із реклами. Організації різних напрямів діяльності та форм власності все більше потребують спеціалістів, що здатні налагоджувати гармонійні відносини із важливими для них групами громадськості.

Високий попит на ринку праці сьогодні мають:

 • менеджери з реклами;
 • PR-менеджери;
 • копірайтери;
 • спічрайтери;
 • рекламні дизайнери;
 • бренд-менеджери;
 • іміджмейкери;
 • прес-секретарі;
 • фахівці зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • медіа-планери.

 

 

Спеціальність «міжнародні відносини»

Фахівець із міжнародних відносин готується для практичної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики та участі в різних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних гуманітарних, природничих, політичних, правових і соціально-економічних дисциплін і призначається для роботи в органах сфери зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, установах та органах державного управління, дипломатичних і консульських установах та представництвах, що здійснюють зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, інформаційну, культурну, туристичну, громадську та інші види діяльності.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин може працювати у:

 • посольствах;
 • секретаріаті Верховної Ради України;
 • міністерствах і відомствах України;
 • міжнародних організаціях;
 • дипломатичних та консульських установах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних та іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;

може обіймати посади:

 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача;
 • аналітика міжнародної консолідованої інформації.

 

 

Спеціальність «міжнародні економічні відносини»

Міжнародні економічні відносини − це престижна спеціальність, спрямована на підготовку фахівців нової формації.

Після навчання фахівець з міжнародних економічних відносин може працювати у:

 • посольствах;
 • секретаріаті Верховної Ради України;
 • міністерствах і відомствах України;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних та іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;

може обіймати посади:

 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача;
 • наукового співробітника; 

 

 

Спеціальність «міжнародне право»

Студентів, що навчаються на спеціальності «Міжнародне право» можна із впевненістю назвати інтелектуальною елітою України. В перспективі вони мають престижну та цікаву роботу, знання іноземних мов, можливість працевлаштування в державних та приватних структурах.

Отримавши високу фахову (правову) та лінгвістичну підготовку, випускник спеціальності «Міжнародне право» зможе успішно займатися:

 • приватною юридичною практикою;
 • діяльністю в юридичних відділах державних установ;
 • правовим забезпеченням діяльності міжнародних компаній, спільних підприємств в Україні та зовнішньоекономічної діяльності;
 • роботою у посольствах і консульствах, представництвах України при міжнародних організаціях,

та обіймати можливі посади:

 • радника з міжнародного права;
 • судді;
 • помічника судді;
 • експерта;
 • дізнавача підрозділів Податкової служби та Митних органів;
 • помічника прокурорів всіх рівнів;
 • адвоката;
 • юрисконсульта;
 • юриста підприємств, установ та організацій.