Demo

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ПРО ПРОФЕСІЮ

Навчальна спеціальність «Міжнародні відносини» вже не перший рік очолює списки найпопулярніших, найпрестижніших, а в майбутньому – найбільш високооплачуваних  спеціальностей. Студенти отримують фундаментальну підготовку з історії, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії, а також економічну й юридичну освіту. Адже важливим фактором для абітурієнта є не лише престиж спеціальності, а попит на ринку праці!

Знання та навики студентів спеціальності «міжнародні відносини» дають їм змогу працювати:

 • по-перше, у сфері політики та державного управління;
 • по-друге, у сфері дипломатії та міжнародних відносин;
 • по-третє, наші випускники є кваліфікованими перекладачами.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

Серед вимог до фахівців спеціальності «Міжнародні відносини» – вільне володіння кількома іноземними мовами, тому особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Велика частка академічних годин відводиться для вивчення іноземних мов: англійської мови як основної іноземної та німецької або французької мови (на вибір студента) як другої іноземної. Загальна кількість годин з викладання іноземних мов відповідає підготовці дипломованого перекладача.

Студенти, які закінчили університет за спеціальністю «Міжнародні відносини» можуть працювати, по-перше, у сфері міжнародних відносин, і, по-друге, у сфері усного та письмового перекладу. Це допоможе Вам не лише зберегти час та заощадити кошти, а й розширити Ваші можливості при працевлаштуванні!


 

НАВЧАЮЧИСЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» СТУДЕНТИ НАБУВАЮТЬ НАСТУПНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК:

 • керівництво діяльністю центральних та місцевих органів державної влади;
 • представництво держави у відносинах з іншими державами, міжнародними організаціями та органами;
 • ведення міжнародних переговорів;
 • виведення стратегічних оцінок міжнародних та внутрішньодержавних політичних процесів;
 • забезпечення підготовки прийняття політичних рішень у міжнародних відносинах;
 • підготовка аналітичних документів для державних структур та дипломатичних установ;
 • розробка політики національної та інформаційної безпеки;
 • письмовий переклад текстів ів;
 • усний, у т.ч. синхронний переклад.

 


 

 

МАЙБУТНЯ РОБОТА

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини» можуть обіймати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • науковий співробітник-політолог;
 • перекладач.

 

Наші випускники можуть працювати у:  

 • центральних органах державної влади (міністерства та відомства, Верховна Рада України та її комітети, Адміністрація Президента тощо);
 • місцевих органах державної влади та самоврядування;
 • внутрішньодержавних та закордонних органах зовнішніх відносин (Міністерство закордонних справ, дипломатичні та консульські установи, представництва держави при міжнародних органах та організаціях);
 • державних та корпоративних установах різних сфер життєдіяльності;
 • міжнародних установах та інститутах;
 • засобах масової інформації (державні та комерційні теле- та радіокомпанії);
 • аналітичних центрах;
 • політичних партіях та громадських організаціях;
 • закладах освіти та науки.

 

НАВЧАННЯ

 

ПРО КАФЕДРУ

Підготовка фахівців за напрямом «Міжнародна інформація» буде здійснюватися на Факультеті журналістики і міжнародних відносин. Навчальний процес на профілюючій кафедрі міжнародних відносин забезпечують 5 докторів наук, професорів та 11 кандидатів наук.

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

З першого курсу студентам забезпечується ознайомча практика, а на старших курсах – навчальна, виробнича та переддипломна. 

 

База практики: департаменти, управління та відділи Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства культури України, апарат Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ), аналітичні центри державного й недержавного підпорядкування, діяльність яких пов'язана із забезпеченням зовнішньої політики держави у різноманітних сферах міжнародних відносин (Державний інститут розвитку сім'ї та молоді, Торгово-промислова палата України, Товариство зв'язків з українцями за межами України тощо). Студенти мають змогу відвідати посольства та консульства, Американській Дім, Британську Раду та інші дипломатичні установи.