Demo

ЖУРНАЛІСТ

Про професію

Під впливом економічних, політичних, інформаційних і культурних факторів професійна діяльність журналіста нині наповнюється новим змістом. Безумовно, це зумовлює потребу в докорінному реформуванні системи фахової журналістської освіти відповідно до сучасних вимог. Щоб підготувати висококваліфікованого спеціаліста, недостатньо тільки засвоєння великого обсягу знань, необхідні вміння творчого, гнучкого їх використання, мобільне пристосування до нових умов. Підготовка сучасного журналіста передбачає поєднання відповідних навичок і умінь за кількома взаємопов’язаними напрямками:

 • кореспондента
 • оглядача
 • коментатора
 • літературного редактора

Таке обґрунтування визначає своєрідну формулу узагальнених кваліфікаційних вимог до сучасного журналіста в нинішніх умовах суспільного поступу. Це: 

 • професіоналізм 
 • порядність
 • патріотизм

 

Про кар'єру

Сучасний ринок праці пропонує широкі перспективи для працевлаштування випускників. Витребуваність професії зумовлена змінами, що відбулися з переходом української мас-медійної галузі на ринкові засади розвитку. Бурхливий розвиток української преси, розширення спектру засобів масової інформації спонукали до збільшення попиту на фахівців-журналістів. 

За останнє десятиліття у зв’язку з активним розвитком та впровадженням у виробництво комп’ютерної техніки, а також надзвичайним ростом популярності застосування всесвітньої мережі Інтернет, відбулося оновлення української мас-медійної сфери. Об’єктивно склалося так, що спектр діяльності сучасного журналіста значно розширився. Адже окрім традиційних засобів масової інформації, фахівців потребують і електронні видання, що висувають до своїх працівників такі специфічні вимоги, як високий ступінь оперативності, зібраність, вміння цілеспрямовано шукати інформацію за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Варто зазначити, що ґрунтовна підготовка, отримана фахівцем під час навчання, стає запорукою його успіху, незалежно від того, який сегмент інформаційного простору він обере.


 

 

Про кафедру 

Кафедра журналістики  створена у 2012 році. Сутність діяльності цього науково-навчального підрозділу слід шукати у витоках самих спеціальностей, які в останні роки стали стрімко розвиватися в Україні. 

Рівень професорсько-викладацького складу кафедри один з найкращих поміж аналогічних кафедр м. Києва. У нас працюють фахівці з великим професійним досвідом, практичною та теоретичною підготовкою. Співробітники кафедри є авторами підручників з видавничої справи та редагування, історії української преси, історії видавничої справи в Україні та світі та ін. 

Навчальний процес на кафедрі організований відповідно до сучасних освітніх стандартів. Основною ознакою змісту робочих і навчальних програм стало максимальне наближення викладу та засвоєння матеріалу до практики діяльності журналіста, моделювання й професійний аналіз можливих виробничих ситуацій.

Оновлену навчальну програму з професійно зорієнтованих дисциплін, створену на кафедрі, умовно можна поділити на кілька основних розділів (у дужках зазначені назви предметів):

 • історичний (історія української і світової журналістики);
 • теоретико-практичний (основи журналістики, текстознавство, основи видавничої справи та редагування);
 • нормативно-правничий (видавничі стандарти, авторське право, медіаправо);
 • організаційно-практичний (жанри журналістики, фотожурналістика, вступ до спеціальності, коректура, поліграфія, літературне редагування,);
 • творчий (журналістська майстерність, літературне редагування,  редакторська майстерність);
 • маркетинговий (видавничий бізнес, видавнича справа за рубежем, електронна комерція);
 • електронний (сучасні інформаційні технології,  макетування і верстка, дизайн видання, веб-дизайн).

Роботу студентів у КНУКіМ організовано так, як на відповідних спеціальностях у провідних університетах Заходу: під керівництвом досвідченого викладача група студентів займається створенням і виготовленням конкретних журналістських проектів.


 

Про навчання 

Навчання проходить одну, дві чи три ступіні: ви можете навчатися чотири (бакалавр) або п'ять (спеціаліст чи магістр) років, а потім ще три роки в аспірантурі. Перші два роки – найважчі – дадуть вам основи класичної освіти і професійних знань з філософії, психології, історії, культурології, політології, економіки, права, теорії та історії журналістики, видавничої справи та редагування, іноземних мов. На старших курсах ви отримаєте спеціалізовану фахову підготовку, прослухаєте спецкурси з багатьох фахових дисциплін. Ви оберете собі наукового керівника, який допоможе вам провести навчальне дослідження і написати диплом, познайомитеся з кращими в місті професіоналами, отримаєте перший досвід самостійної роботи. Ви матиме змогу вести самостійні дослідження, брати участь у студентських наукових конференціях. Ми формуємо професійне співтовариство, що у своїй діяльності орієнтується на вищі міжнародні стандарти. Усі випускники кафедри одержують сучасні професійні навички теоретичної і прикладної роботи в області наук соціальних комунікацій, включаючи уміння складати програму дослідження, здійснювати її та передавати готові результати замовнику. Особливе місце у житті студентів Факультету журналістики і міжнародних відносин належить дозвіллю. Ви зможете брати активну участь у творчих гуртках, спортивних секціях, аматорських колективах, стати глядачами великої кількості концертів та шоу-програм.

Ми знаємо, що навчання - це величезна праця, і ми вміємо поважати і підтримувати її. Ми звертаємося до наших студентів на "Ви", вони самі вирішують, про що писати курсові і дипломні роботи.


 

Де ви зможете працювати? 

Кафедра готує студентів для практичної діяльності, педагогічної і науково-дослідної роботи. Випускники кафедри готові до професійної діяльності як кореспонденти, оглядачі подій, коментатори, літредактори у державних засобах масової інформації,  комерційних установах, іміджмейкерських компаніях, науково-дослідних установах, у сфері освіти. Оволодівши фахом журналіста, ви будете вміти кваліфіковано створювати текстові та фотоматеріали різних жанрів; здійснювати планування номеру, розробляти концепцію видання, визначати його цільову групу і оцінювати його перспективу на ринку; організовувати роботу відділу і редакції видання; робити редакторський аналіз матеріалу; розробляти та втілювати маркетинговий план поширення видання; будете готові до роботи в органах масової комунікації, у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах, зможете працювати в галузі зв'язків із громадськістю (РR) і зв'язків з державними структурами (GR).