Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 905
097 668 60 02
Наконечний Володимир Михайлович (міжнародні відносини)
068 739 37 70
Парфенюк Ігор Миколайович (реклама і зв'язки з громадськістю)
096 830 02 57
Досенко Анжеліка Костянтинівна (журналістика)
Image

Кафедра — це базовий структурний підрозділ Університету, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входять педагогічні працівники.

Основні функції кафедри:

  • Методичне супроводження освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації на денній, заочній, дистанційній формах навчання за усіма видами навчальних занять, у т.ч. проведення консультацій та контрольних заходів, з однієї або кількох наук (дисциплін) відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
  • Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
  • Сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
  • Участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та контроль за змінами у розкладі навчальних занять;
  • Впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;
  • Постійне підвищення рівня якості педагогічних технологій навчання.

 

Кафедра PR і журналістики

Спеціалізація:• РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

• ЖУРНАЛІСТИКА

Кафедра міжнародних відносин

Спеціалізація:• МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
bottom-logo.png

Зв'язки з громадськістю (PR):
(068) 739 37 70
Парфенюк Ігор Миколайович

Журналістика:
(096) 830 02 57
Досенко Анжеліка Костянтинівна

Міжнародні відносини:
(097) 668 60 02
Наконечний Володимир Михайлович

© 2018 Факультет журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ.

Search