Кафедра соціології

Соціологія на сучасному етапі стає дуже популярною, адже суспільство починає розуміти, що соціологія – це майбутнє, тому потрібна в будь-якій сфері людської життєдіяльності. Студенти цієї спеціальності є затребуваними спеціалістами, адже за роки навчання набувають не лише теоретичних навичок, але й практичного досвіду. Починаючи з ІІ-го курсу, проводять соціологічні опитування, беруть участь у виборчих кампаніях, працюють в маркетингових компаніях та в статистичних центрах.

Кафедра соціології відносно молода, але дуже потужна, створена у 1996 році з метою підготовки спеціалістів в галузі соціології. Спочатку готувалися фахівці у галузі соціології культури, культурології, а згодом – соціологи широкого профілю.

Фахівці з соціології готуються за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – "Бакалавр" (чотири роки навчання), "Спеціаліст" (один рік), "Магістр" (один рік навчання).

Кафедра соціології КНУКіМ створена завдяки зусиллям однієї з яскравих постатей професорсько-викладацького складу Університету – Миколі Семеновичу Корецькому, який був людиною завзятою, невгамовною, творчою; він одним з перших зрозумів, що розвиток культурної галузі, підготовка фахівців для неї неможлива без вивчення, висвітлення і розуміння культурного життя у всього його розмаїтті (наукових теорій, досліджень і аналізу українських традицій, масових смаків, форм дозвілля, культурних практик, напрямів роботи державних і громадських організацій культурної сфери). Для цього залучаються до співпраці і провідні теоретики, практики соціології, насамперед, з Інституту соціології НАН України.

Про професію

Соціолог заробляє дослідженнями. Звичайно він вивчає  те, як поводяться люди: як вони роблять покупки, голосують на виборах, працюють і шукають роботу, створюють співтовариства, емігрують і т.д. Соціолог проводить опитування, бере інтерв'ю, читає лекції, пише статті, виступає по телебаченню й організує працю безлічі технічних фахівців. Соціологія дозволяє займатися тим, що цікаво. 

Про кар'єру

Ринок прикладної соціології, маркетингу зростає дуже швидко. Жодна інша гуманітарна наука не має настільки масштабної сфери застосування. Кожне підприємство, кожен серйозний проект має потребу в соціологічному дослідженні, кожна соціальна програма вимагає соціологічної підтримки. У соціолога завжди є вибір. Одні роблять кар'єру в маркетингу чи кадровій службі, інші - у міжнародних проектах, треті - в університетах і дослідницьких центрах, четверті - у ЗМІ, п'яті - у політиці. 

В будь-якому професійному співтоваристві всі його учасники добре знають один одного. Ці співтовариства закриті для дилетантів, і довести свій професіоналізм непросто. У кожного такого співтовариства є вузи, випускників яких визнають професіоналами. Соціологи - не виключення: наш диплом дасть вам можливість бути визнаним фахівцем на соціологічному ринку праці.

Що таке сучасна соціологічна освіта?

 • це багаторівнева система вищої професійної освіти - бакалавр (4 роки), магістр на базі спеціаліста чи бакалаврата (1,5 роки). 
 • це фундаментальна загально гуманітарна і загально професійна підготовка. 
 • це навчання новим комп'ютерним технологіям
 • це заняття в мультимедіацентрі, який не має аналогів в Україні
 • це виробнича практика в провідних соціологічних та маркетингових фірмах, державних установах, наукових інститутах 
 • це можливість для науково-дослідної і викладацької діяльності на базі магістратури, аспірантури.

Про кафедру

Кафедру соціології утворено у 1996 році. Її характерною ознакою є поєднання глибоких традицій підготовки фахівців, що склалися за багатолітню історію університету, з  відкритістю до інноваційних процесів у системі освіти. Рівень професорсько-викладацького складу кафедри один з найкращих поміж соціологічних кафедр м.Києва. Тут працюють 6 докторів та 7 кандидатів наук. Серед професорів кафедри лауреати премії НАН України ім. М.С.Грушевського, академіки Української Академії політичних наук. Співробітники кафедри є авторами підручників з історії теоретичної соціології, соціології культури, політичної соціології та ін. 

Навчальний процес на кафедрі організований у відповідності до сучасних освітніх стандартів, Ви отримаєте професійну підготовку, прослухавши 

 • Цикл гуманітарних та соціально–економічних дисциплін: філософія, політологія, правознавство, економічна теорія, соціофілософські проблеми сучасної культури, психологія, педагогіка, іноземна мова та ін.
 • Цикл математичних та комп’ютерних дисциплін: вища математика, теорія ймовірностей, статистика та статистичний аналіз, математико–статистичні методи аналізу соціологічної інформації, інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні технології, комп’ютерний аналіз соціологічних даних.
 • Цикл загально-соціологічних дисциплін: загальна соціологія, протосоціологія та класичні соціологічні теорії, неокласика та сучасні соціологічні теорії, історія соціологічної думки в Україні, новітні тенденції розвитку соціології та ін.
 • Цикл професійно-орієнтованих дисциплін: соціологія молоді та молодої сім’ї, соціологія культури, соціологія громадської думки, соціологія вільного часу та дозвілля, соціологія релігії, соціологія особистості, соціологія конфлікту, соціологія науки, соціологія еліт, соціологія організацій,  кількісні та якісні методи соціологічних досліджень тощо.

Про навчання

Навчання проходить одну, дві чи три ступіні: ви можете навчатися чотири (бакалавр) або п'ять (спеціаліст чи магістр) років, а потім ще три роки в аспірантурі. Перші два роки - найважчі - дадуть вам основи класичної освіти і професійних знань з філософії, психології, історії, культурології, політології, економіки, права, вищої  математики,  теоретичної соціології, історії соціології, іноземних мов. На старших курсах ви отримаєте спеціалізовану фахову підготовку, прослухаєте спецкурси з багатьох соціологічних дисциплін.

Ви оберете собі наукового керівника, який допоможе вам провести навчальне дослідження і написати диплом, познайомитеся з кращими в місті професіоналами, отримаєте перший досвід самостійної роботи. Ви матиме змогу вести самостійні дослідження, брати участь у студентських наукових конференціях.

Ми формуємо професійне співтовариство, що у своїй діяльності орієнтується на вищі міжнародні стандарти. Усі випускники кафедри одержують сучасні професійні навички теоретичної і прикладної роботи в області соціальних наук, включаючи уміння складати програму дослідження, здійснювати її та передавати готові результати замовнику. 

Особливе місце у житті студентів Інституту журналістики і міжнародних відносин належить дозвіллю. Ви зможете брати активну участь у творчих гуртках, спортивний секціях, аматорських колективах, стати глядачами великої кількості концертів та шоу-програм.  

Ми знаємо, що навчання - це величезна праця, і ми вміємо поважати і підтримувати її. Ми звертаємося до наших студентів на "Ви", вони самі вирішують, про що писати курсові і дипломні роботи. 

Де ви зможете працювати?

Кафедра готує студентів для практичної діяльності, педагогічної і науково-дослідної роботи. Випускники кафедри готові до професійної діяльності як соціологи у державних підприємствах і установах, соціологічних і аналітичних службах, комерційних фірмах, іміджмейкерських компаніях, науково-дослідних установах, у сфері освіти. 

Отримавши професію соціолога, Ви зможете кваліфіковано працювати у сфері державного, муніципального і корпоративного управління, станете фахівцями кадрового менеджменту, маркетингових комунікацій. Ви зможете стати співробітниками підрозділів соціологічних служб міністерств та відомств, виробничих корпорацій, будете готові до  роботи в органах масової комунікації, у пресі, на телебаченні, у рекламних  агентствах, зможете працювати в галузі  зв'язків із громадськістю (PR) і зв'язків з державними структурами (GR). Наші випускники успішно працюють у соціологічних та маркетингових фірмах, у сфері політичного менеджменту, на державній службі. Вони беруть участь в організації виборчих і політичних кампаній. 

Спеціальність «Соціологія» дозволяє працювати за такими напрямками та на таких посадах: 

 • керівник/працівник структурних підрозділів державного управління та місцевого самоврядування;
 • керівник/працівник соціологічної та маркетингової служби;
 • експерт з суспільно-політичних питань та ЗМІ.
 • Організує та проводить соціологічні дослідження з метою розробки і впровадження заходів, направлених на створення на підприємстві найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, що сприятимуть підвищенню міри задоволення матеріальних і духовних потреб працівників і продуктивності їх праці.
 • Бере участь в складанні проектів перспективних і річних планів економічного і соціального розвитку підприємства і в планеруванні засобів на соціально-культурні заходи.
 • Складає програми соціологічних досліджень і контролює їх виконання.
 • На основі проведених досліджень розробляє рекомендації по вдосконаленню форм організації праці, його розділенню і кооперації, поліпшенню умов трудової діяльності. 
 • Бере участь в роботі, що проводиться на підприємстві, за визначенням перспектив зростання заробітної плати працівників, вдосконаленням систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності працівників, дослідженням можливостей повнішого задоволення потреб членів трудового колективу в житлі і дитячих установах, поліпшення організації громадського харчування і побутового обслуговування працівників, розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою.

Про умови вступу

Кафедра готує фахівців за напрямком соціологія. 

Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, магістр.

Сертифікати:

Основні:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;

За вибором:

 1. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова);
 2. Математика;
 3. Географія.

Абітурієнти, що не пройшли по конкурсу на отримання вищої освіти за держзамовленням, мають можливість вступу на контрактну форму навчання.

Телефон

(044) 286-42-31

Ел.пошта

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт

ijimv.knukim.edu.ua